Мария Петкова Матева

За: Мария Петкова Матева

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
  • Роля : Обучител
  • Имейл : office@netagent.site
  • Опит : 5 години
  • Специалист в : Икономиката и информатика
Уроци
Обучение Урок Сложност Време
8110603-Кетъринг 8110603_1 Кетъринг_Обща ЗПП 45 mins
5410301-Производство на хляб и хлебни изделия 5410301_1 ПХХИ_Обща ЗПП 45 mins
5410303-Декорация на сладкарски изделия 5410303_1 ДСК_Обща ЗПП 45 mins
5410302-Производство на сладкарски изделия 5410302_1 ПСИ_Обща ЗПП 45 mins
3430201-Финансова отчетност 3430201_Б Финансова отчетност ИПП 45 mins
3430201-Финансова отчетност 3430201_3 Финансова отчетност СПП 45 mins
3430201-Финансова отчетност 3430201_2 Финансова отчетност_Отраслова ЗПП 45 mins
3430201-Финансова отчетност 3430201_1 Финансова отчетност ОЗПП 45 mins
3451202-Търговия 3451202_Б Търговия_Избираема ЗП 45 mins
3451202-Търговия 3451202_3 Търговия_Специфична ЗЗП 45 mins
3451202-Търговия 3451202_2 Търговия_Отраслова ЗПП 45 mins
3451202-Търговия 3451202_1 Търговия_Обща ЗПП 45 mins
3440301-Оперативно счетоводство 3440301_Б Оперативно счетоводство_Избираема подготовка 45 mins
3440301-Оперативно счетоводство 3440301_3 Оперативно счетоводство_Специфична ЗПП 45 mins
3440301-Оперативно счетоводство 3440301_2 Оперативно счетоводство_Отраслова ЗПП 45 mins
3440301-Оперативно счетоводство 3440301_1.Оперативно счетоводство_Обща ЗПП 45 mins
3440202-Митническо и данъчно обслужване 3451202_3 МДО_Специфична ЗЗП 45 mins
3440202-Митническо и данъчно обслужване 3451202_2 МДО_Отраслова ЗПП 45 mins
3440202-Митническо и данъчно обслужване 3451202_1 МДО_Обща ЗПП 45 mins
3440201-Митническа и данъчна администрация 3440201_2 Митническа и данъчна администрация_Отраслова ЗПП 45 mins
3440201-Митническа и данъчна администрация 3440201_1 Митническа и данъчна администрация_Обща ЗПП 45 mins
3420201-Маркетингови проучвания 3420201_Б Маркетингови проучвания ИПП 45 mins
3420201-Маркетингови проучвания 3420201_3 Маркетингови проучвания_Специфична ЗПП 45 mins
3420201-Маркетингови проучвания 3420201_2 Маркетингови проучвания_Отраслова ЗПП 45 mins
3420201-Маркетингови проучвания 3420201_1 Маркетингови проучвания_Обща ЗПП 45 mins
4810101-Програмно осигуряване 4810101_1 Програмно осигуряване_Обща ЗПП 45 mins
3410401-Търговия на едро и дребно 3410401_Б Търговия на едро и дребно_Избираема Подготовка 45 mins
3410401-Търговия на едро и дребно 3410401_3 Търговия на едро и дребно_Специфична ЗПП 45 mins
3410401-Търговия на едро и дребно 3410401_2 Търговия на едро и дребно_Отраслова ЗПП 45 mins
3410401-Търговия на едро и дребно 3410401_1 Търговия на едро и дребно_Обща ЗПП 45 mins
2130301-Полиграфия 2130301_2.Полиграфия ОПП 45 mins
2130301-Полиграфия 2130301_1.Полиграфия ОЗПП 45 mins
2130201-Фотография 2130201_Б.Фотография_Избираема ЗПП 45 mins
2130201-Фотография 2130201_3.Фотография_Специфична ЗПП 45 mins
2130201-Фотография 2130201_2.Фотография_Отраслова ЗПП 45 mins
2130201-Фотография 2130201_1.Фотография_Обща ЗПП 45 mins
2110111-Илюстрация и оформяне на книги 2110111_Б.ИОК_Избираема ПП 45 mins
2110111-Илюстрация и оформяне на книги 2110111_3.ИОК_Специфична ЗПП 45 mins
2110111-Илюстрация и оформяне на книги 2110111_2.ИОК_Отраслова ЗПП 45 mins
2110111-Илюстрация и оформяне на книги 2110111_1.ИОК_Обща ЗПП 45 mins

Обучител по счетводство, финанси, информациони технологии