Adobe Photoshop - практика за начинаещи

Adobe Photoshop – Изработка на фирмен печат

1. Създайте нов документ 400х400 рх ; бял цвят

2. View -> Rulers (Ctrl+R) за да включите линийките (Guides).

3. С Move Tool (V) издърпайте по една линия (Guides) по вертикал и хоризонтал, така че да се пресекат в центъра

4. Вземете инструмента Ellipse Tool (U)

В лентата с настройки изберете Path и задайте фиксирани размери 200х200рхОт центъра.

Вижте урок – Изработка на фирмен печат

Adobe Photoshop – Изработка на Колаж (Предишен урок)
(Следващ урок) Adobe Photoshop – Коледна картичка
Обратно към: Adobe Photoshop – практика за начинаещи