Adobe Photoshop - практика за начинаещи

Adobe Photoshop – Зимен ден

Този урок се състои от 2 етапа, в Първият етап ще добавим снега, който вече е „навалял“, а във Втория етап, ще добавим снеговалежа:

Първи етап

1. Отворете изображението

2. Създайте нова папка (Layer -> New -> Group) именувайте я „Ground Cover“.

3. Натиснете Q или натиснете Quick Mask Mode, за да преминете в режим редактиране с маска.

4. Запълнете с черен цвят, като използвате Paint Bucket Tool (Alt+Delete).

Вижте урок Зимен ден

Adobe Photoshop – Гладка кожа (Предишен урок)
(Следващ урок) Adobe Photoshop – Изработка на Колаж
Обратно към: Adobe Photoshop – практика за начинаещи