Работа с In design

Adobe InDesign – Работа с инструменти

Форматиране на листа и лейаут (layout)

Това включва създаване на Master страници, които са страници, съдържащи най-често повтарящите се елементи в един документ.

Като различни графични елементи или номерация на страници.

Работа с инструменти за рисуване, геометрични фигури и рамки

В Adobe InDesign има възможност за работа с различни геометрични фигури, поставяне на изображение в няколко рамки, селектиране, трансформиране и преместване на обекти, заобляне на ъгли и използване на библиотеки.

 

Вижте урок – Adobe InDesign – Работа с инструменти

Adobe InDesign. За какво се използва и как да го научим? (Предишен урок)
(Следващ урок) Списания, книги, вестници, брошури
Обратно към: Работа с In design