4820101-Икономическа информатика

Трябва да закупите обучението 4820101-Икономическа информатика за да видите този урок.