Adobe Photoshop - практика за начинаещи

Кой инструмент за какво е. Разучаване на работното поле в Photoshop

Тук ще разгледаме накратко функциите на инструментите Tools и работното поле /The Workspace/ във Фотошоп.

[color=#660000]Инструментите

Marquee Tool – използва се за селекция на области. С него може да се селектира елипса /кръг/, правоъгълник /квадрат/, колона от 1 пиксел и ред от 1 пиксел.

Move Tool – с него можете да премествате обектите, които са на активния слой. Цялото изображение може да преместите, като първо го направите еднослойно.

Lasso Tool – с ласото можете да селектирате области с неправилни форми.

Magic Wand – вълшебната пръчица е за автоматична селекция на всички пиксели на активния слой, които са с цвета на пиксела, върху който сте кликнали с мишката.

Cropping tool – смалява размера на картинката чрез изрязване. Селектирайте с него желаната област от изображението и после натиснете Еnter, за да я изрежете.

Slice Tool – прави водачи /водещи линии/.

Heal Brush Tool и Patch Tool – различни форми на един и същи инструмент. Heal Brush Toolсе използва при ретуш на снимки, за изтриване на високия контраст. За да го използвате, задръжте натиснат клавиша Аlt, докато кликнете върху източника /областта, която изглежда така, както искате да изглежда и повреденото място/ и влачете мишката отгоре, за да я оправите. Patch Tool оправя повредените части на снимката, като смесва повредената с добре изглеждащата част. Селектирайте с инструмента част от изображението и извлачете селекцията на другото място. Това ще комбинира селекциите.

Pencil tool и brush tool – използват се за рисуване.

Clone Stamp Tool и Pattern Stamp tool – с първия рисувате копие на областта, която използвате за източник. С втория можете да си създадете шарка, която искате да използвате занапред. 

History Brush Tool и Art History Brush – с History Brush Tool можете да отмените промените, които сте направили на изображението, и то само на необходимото ви място. Нещо, като undo за части от картинката. Art History Brush ужким прави същото, но влага доста творчество в процеса – едва ли ще използвате често този инструмент.

Eraser tool – гумичката изтрива областите от изображението, върху които минавате с мишката /от активния слой/. 

Paint Bucket – кофичката оцветява областта в 1 цвят /който вие сте задали/.

Gradient tool – с този инструмент прилагате различни видове градиентно /преливащо се/ запълване на активния слой.

The Blur tool, Sharpen Tool, и Smudge Tool – за да ги използвате, трябва да влачете мишката върху областите, където искате да приложите съответните ефекти. С първия инструмент замъглявате, с втория изостряте, с третия размазвате местата, където влачите мишката.

The Dodge tool, Burn tool, и Sponge tool – с тези инструменти също трябва да влачите мишката по изображението. Първият от тях изсветлява, вторият потъмнява, третият намалява наситеността на цветовете.

Text tool – с него пишете текст върху изображението.

Pen Tool – можете да рисувате контури, които да се поправят и дооформят в последствие.

Custom Shape Tools – създавате различни форми.

Annotation tool – можете да си добавяте бележки или звуци към изображението.

Eyedropper tool – с този инструмент си взимате мостра за цвета от картинката, от панела с цветовете или от прозореца за избор на цвят.

Hand Tool – при голямо увеличение на изображението, с ръчичката си местите областта, в която работите за момента, без да влияете на обектите.

Zoom tool – увеличавате си изгледа на картинката, за да виждате по-ясно детайлите. Този инструмент също не променя самото изображение.

****

[newpage] 

[color=#660000]Работното поле

Кликнете на картинката, за да я видите на цял екран.

Tools Palette – кутия с инструменти.

Tool Options – от тук се задават настройките на избрания /активния/ инструмент.

Drop down menus – падащи менюта.

Info Palette – показва информация за активното изображение.

Colours/Styles Palette – от първия панел си избирате цвят, от втория си избирате стил за слоя.

History Palette – от този панел може да се връщате назад в действията си до избрано от вас минало действие.

Adobe Photoshop – практика за начинаещи (Предишен урок)
(Следващ урок) Adobe Photoshop – Акварелен ефект
Обратно към: Adobe Photoshop – практика за начинаещи