[layerslider id=“1″]

Courses Search

Search Courses

Our Popular Courses

Adobe Photoshop – практика за начинаещи
Безплатен
Настоящото обучение съдържа следните уроци: Основи на Adobe Photoshop Кой инструмент за какво е. Разучаване на работното поле в Photoshop Сладолед на клечка Как да нарисуваме пропорциите на женска фигура
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ В POWERPOINT
Безплатен
СЪДЪРЖАНИЕ НА УРОКА Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint Избор на тема Вмъкване на нов слайд Записване на презентацията Добавяне на текст Форматиране на текста Добавяне на картини Добавяне на бележки на докладчика Представяне на презентацията Излизане от изгледа на слайдшоу Създаване на основна презентация в PowerPoint Запознайте се с работното пространство на […]
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3430201-Финансова отчетност
400 лв.
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Финансов отчетник код 343020 и специалност Финансова отчетност код  3430201. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
8150302-Организация и технология на маникюра и педикюра
400 лв.
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Козметик – код 815020 и специалност Организация и технология на козметичните услуги – код  8150202. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
8150301-Маникюр, педикюр и ноктопластика
400 лв.
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Маникюрист-педикюрист – код 815030 и специалност Маникюр, педикюр и ноктопластика – код  8150301. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
8150202-Организация и технология на козметиката
600 лв.
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Козметик – код 815020 и специалност Организация и технология на козметичните услуги – код  8150202. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
8150201–Козметика
400 лв.
І. ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА) Професионални компетенции на специалността 8150201 “Козметика” След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва ДА ЗНАЕ: И прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда, И използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа; Пазарните отношения, правата и задълженията си […]
02 : 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
8150101-Фризьорство
400 лв.
I. ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА) Професионални компетенции на специалността 8150101 „фризьорство” След завършване на професионалното обучението по специалността, обучаваният трябва да знае: Цел и задачи на материалознанието; Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата; Анатомия и физиология на кожата; Козметичните недостатъци; Физиологичното действие на масажа; Новостите в козметиката; […]
02 : 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
8110603-Кетъринг
600 лв.
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Ресторантьор – код 811060 и специалност Кетъринг – код  8110603. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
5410303-Декорация на сладкарски изделия
400 лв.
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Хлебар – сладкар код 541030 и специалност Декорация на сладкарски изделия 5410303. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
5410302-Производство на сладкарски изделия
400 лв.
Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионално образование и обучение- чл.10, ал.3, т.1; чл.11 и чл. 12, където са определени условията и редът за придобиване  на трета степен на професионална квалификация по професия Хлебар-сладкар с код 541030 и специалност Производство на сладкарски изделия код 5410302 Учебните планове и програми (и цялата учебна документация) […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
5410301-Производство на хляб и хлебни изделия
400 лв.
Обучението се извършва в съответствие с Наредба № 12  от 24.09.2004 г., обнародвана в ДВ бр. 100/12.11.2004 г., която определя ДОИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия “Хлебар-сладкар” с код541030  и специалност “Производство на хляб и хлебни изделия” с код 5410301 Учебните планове и програми (и цялата учебна документация) са в […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
5230502-Компютърни мрежи
600 лв.

1 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12,  където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Техник на компютърни системи – код 523050 и специалност Компютърни мрежи – код  5230501, нормативните документи, касаещи професионалното […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
5230501-Компютърна техника и технология
600 лв.

1 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12,  където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Техник на компютърни системи – код 523050 и специалност Компютърна техника и технологии – код  5230501, нормативните документи, […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
4820101-Икономическа информатика
600 лв.

1 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист – информатик код 482010 и специалност Икономическа информатика код  4820101. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
4810101-Програмно осигуряване
200 лв.

1 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Програмист код 481010 и специалност Програмно осигуряване 4810101. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3460301-Деловодство и архив
200 лв.

2 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионално образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12,  където са определени условията и редът за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия Деловодител с код 346030  и специалност Деловодство и архивс  код 3460301 . Учебните планове и програми, както […]
01 : 30
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3460201-Административно обслужване
400 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Офис секретар код 346020 и специалност Административно обслужване код  3460201 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3451204-Икономика и мениджмънт
600 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Икономика и мениджмънт код  3451204. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
02 : 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3451202-Търговия
600 лв.

,

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Търговия код  3451202. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3450601-Касиер
200 лв.

,

1 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионално образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12,  където са определени условията и редът за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия Касиер с код 3450600  и специалност Касиер с  код 3450601 . Учебните планове и програми, както и […]
00 : 45
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3450501-Малък и среден бизнес
400 лв.

,

3 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник в бизнес-услуги код 345050 и специалност Малък и среден бизнес код  3450501. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална […]
02 : 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3450401-Бизнес услуги
400 лв.

,

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник в бизнес-услуги код 345050 и специалност Бизнес-услуги код  3450501 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3440301-Оперативно счетоводство
600 лв.

,

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Оперативен счетоводител код 344030 и специалност Оперативно счетоводство код  3440301. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3440202-Митническо и данъчно обслужване
400 лв.

,

3 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Данъчен и митнически посредник код 344020  и специалност Митническо и данъчно обслужване код  3440202. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната […]
02 : 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3440201-Митническа и данъчна администрация
600 лв.

,

2 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Данъчен и митнически посредник код 344020  и специалност Митническа и данъчна администрация код  3440201. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната […]
01 : 30
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3430101-Банково дело
600 лв.

,

3 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Финансист код 343010 и специалност Банково дело код  3430101 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на […]
02 : 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3420201-Маркетингови проучвания
400 лв.

,

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник в маркетингови дейности код 342020 и специалност Маркетингови проучвания код  3420201 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3410401-Търговия на едро и дребно
600 лв.

,

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Търговски представител код 341040 и специалност Търговия на едро и дребно код  3410401 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3410301-Недвижими имоти
600 лв.

,

2 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Брокер код 341030 и специалност Недвижими имоти код  3410301 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на […]
01 : 30
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
3410201-Продавач-консултант
400 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Продавач-консултант код 341020 и специалност Продавач-консултант  3410201. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2140112-Рекламна графика
600 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Дизайнер код 214010 и специалност Рекламна Графика код  21401012. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2140106-Интериорен дизайн
600 лв.

4 Урок / Урока

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Програма Е за професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия “Дизайнер”, специалност “Интериорен дизайн” е разработена на основание чл. 10, ал.3, т. 6, чл.11 и чл. 12 от Закона за професионално образование и обучение ІІ. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: След  завършване на професионалното обучение по професията “Дизайнер”, специалност […]
01 : 30
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2130701-Графичен дизайн
600 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Графичен дизайнер код 213070 и специалност Графичен дизайн код  2130701. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
02 : 15
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2130601-Компютърна графика
600 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Компютърен график код 213060 и специалност Компютърна графика  код  2130601. Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2130501-Компютърна анимация
600 лв.

2 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Компютърен аниматор код 213050  и специалност Компютърна анимация код 2130501 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират […]
01 : 30
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2130301-Полиграфия
600 лв.

2 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия  Полиграфист код 213030 и специалност Полиграфия код 2130301 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите […]
01 : 30
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2130201-Фотография
600 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Фотограф код 213020 и специалност Фотография  код  2130201 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...
2110111-Илюстрация и оформяне на книги
600 лв.

4 Урок / Урока

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Художник – изящни изкуства код 211010 и специалност Илюстрация и оформление на книгата код  2110111 Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на […]
03 : 00
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Няма рейтинги)
Loading...

Our Process

Step 01

Search for your course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 02

Take a Sample Lesson

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 03

Preview the Syllabus

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.

Step 04

Purchase the Course

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit atur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni res.