СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ В POWERPOINT

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ В POWERPOINT

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ В POWERPOINT

СЪДЪРЖАНИЕ НА УРОКА

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint

Избор на тема

Вмъкване на нов слайд

Записване на презентацията

Добавяне на текст

Форматиране на текста

Добавяне на картини

Добавяне на бележки на докладчика

Представяне на презентацията

Излизане от изгледа на слайдшоу

Създаване на основна презентация в PowerPoint

Запознайте се с работното пространство на PowerPoint

Именуване и записване на вашата презентация

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове

Добавяне и форматиране на текст

Прилагане на по-подходящо поглед към вашата презентация

Добавяне на графична колекция, графика SmartArt и други обекти

Добавяне на хипервръзки

Проверка на правописа и визуализиране на вашата презентация

Научете повече за подготовка за изнасяне на вашата презентация

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп

Добавяне на команда към лентата с инструменти за бърз достъп

Добавяне на команда, която не е на лентата, към лентата с инструменти за бърз достъп

Премахване на команда от лентата с инструменти за бърз достъп

Промяна на реда на командите на лентата с инструменти за бърз достъп

Групиране на командите чрез добавяне на разделител между командите

Преместване на лентата с инструменти за бърз достъп

Персонализиране на лентата с инструменти за бърз достъп с помощта на командата „Опции“ 2

Запис на файл

Създаване и печат на презентация в структурен изглед

Общ преглед на работата в структурен изглед

Създаване на презентация в структурен изглед

Показване на презентация в структурен изглед

Печат на презентация в структурен изглед

Копиране и поставяне на слайдове

Къде е бутонът Опции за поставяне?

Общ преглед на оформленията

Стандартни оформления

Потребителски оформления

Добавяне на оформление

Разглеждайте дискретно вашите бележки на докладчика, като представяте презентация на няколко монитора

Настройване на PowerPoint за използване на изгледа на представящия с два монитора

Изнасяне на вашата презентация на два монитора

Преглеждане на бележките на представящия при изнасяне на слайдшоу

Създаване и печат на страници за бележки

Добавяне на текст в слайд

Добавяне на текст към контейнер

Добавяне на текст в текстово поле

Добавяне на текст, който e част от фигура

Добавяне на текст, който е независим от фигурата

Какво е шаблон на PowerPoint?

Общ преглед на шаблоните на PowerPoint

Прилагане на шаблон към вашата презентация

Създаване на шаблон на PowerPointшаблон на PowerPoint

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове

Прилагане на ново оформление към слайд

Копиране на слайд

Пренареждане на слайдовете

Изтриване на слайд

Добавяне на един или повече контейнери за съдържание към оформление

Добавяне на текст, който е независим от фигурата

Прилагане или персонализиране на тема на документ

Прилагане на тема на документ

Персонализиране на тема на документ

Записване на тема на документ

Научете повече за графиките SmartArt

Общ преглед на графиките SmartArt

Информация за текстовия екран

Добавяне на преходи между слайдове

Добавяне или промяна на слайда преход

Премахване на преход

Отстраняване на неизправности

Добавяне, промяна или изтриване на фигури

Създаване и форматиране на таблица в PowerPoint

Копиране и поставяне на таблица от Word

Копиране и поставяне на група клетки от Excel

Вмъкване на електронна таблица на Excel в PowerPoint

Създаване или редактиране на хипервръзка

Създаване на автоматично изпълняваща се презентация

Съображения относно интерактивните опции за автоматично изпълняваща се презентация

Добавяне на навигация

Добавяне на дикторски текст

Репетиране и запис на времена на слайдове

Настройване на презентация за изпълнение на публичен терминал

Уроци

  1. Когато отворите PowerPoint, ще видите вградени теми и шаблони. Темата е проект на слайд, съдържащ съответстващи цветове, шрифтове и специални ефекти, като сенки, отражения и др.
    1. Изберете тема.
    2. Щракнете върху Създай или изберете вариация на цвят и след това щракнете върху Създай.